Pamatų nuosėdžių stebėjimo rezultatai

Dėl „Daugiabučių gyvenamųjų namų Bajorų kelio ir Mokslininkų g. sankirta, Vilniuje“ nuosėdžių stebėjimo

Tyrimo pagrindą sudarė nuosėdžių stebėjimo rezultatų apibendrinimas, atliktas remiantis UAB „Inžineriniai tyrinėjimai“ 4-jo ciklo techninėje ataskaitoje užfiksuotais stebėjimais.  Skaityti toliau

Kai kurios negatyvių reiškinių priežastys pamatų statyboje

Jau buvo rašyta, kad pamatų įrengimo klausimai daugelyje atvejų dažniausiai yra paliekami visiškai savieigai (žr. 6-jį straipsnį). Jeigu patiems užsakovams tuo pasirūpinti dažnai būna per sudėtinga, nes stokojama kompetencijos, tai projektuotojai kas keisčiausia, kuriems pirmiausiai turėtų rūpėti jų pačių darbo galutinis rezultatas, tam yra visiškai abejingi. Vargu, ar šį abejingumą dar galima kitaip paaiškinti, kaip tik korupciniais ryšiais, neišraunamai įsišaknijusiais „atkatų“ pavidale. Skaityti toliau

Pamatų mechanizuotas įrengimas ir pagrindo kokybės kontrolė

Kadangi su pamatais susiję klausimai yra išties specifiniai, o ir geotechnikos specialistų šioje srityje, švelniai tariant ne per daugiausia, manome, kad būtų tikslinga šiek tiek plačiau pažvelgti į dabartines pamatų po mažaaukščiais pastatais įrengimo tendencijas ir duoti keletą naudingų patarimų. Juo labiau, kad šių eilučių autorius, kaip vienas iš Respublikinių statybos normų RSN 91-85 sudarytojų, skirtų iki šiol populiarumo neprarandančių gręžtinių pamatų projektavimui bei statybai, yra puikiai susipažinęs su visomis šių pamatų problemomis. Kai kurias iš jų, besikartojančias iki pat šiandienos, naudinga prisiminti ir po tiek metų, o tas, kurios išryškėjo kur kas vėliau, daugiausia per paskutinį laikmetį, verta pagvildenti kiek išsamiau. Skaityti toliau

Plūktinių pamatų taikymo patirtis Lietuvoje ir jų galimas ryšys su gręžtiniais pamatais

Patys pirmieji plūktinių pamatų Lietuvoje panaudojimo žingsniai bei mėginimai šią technologiją labiau priartinti prie Lietuvos gruntinių sąlygų, kuomet pasitaikantys gruntai dažnai nėra tokie silpni, kokiems šis metodas iš esmės ir buvo sukurtas, yra aprašyti J.Šimkaus ir L.Furmonavičiaus mokymo knygelėje „Nauji efektyvūs pamatai“ (V.: VISI, 1989. – 84 p.). Skaityti toliau

Sukčiavimo stambiu mastu ypatumai Lietuvos pamatų statyboje

Jeigu vienu sakiniu, tai tie ypatumai susiveda į rinkos dalyvių iškreiptus santykius beveik visose srityse, o pirmiausiai tai liečia piktybišką neatsiskaitymą už suteiktas paslaugas. Ir kodėl taip nesielgti, jeigu pati Valstybė tiek metų visa tai toleruoja, pati laiku neatsiskaitydama su įvairiais verslo subjektais. Tad nieko nuostabaus, kad tokiu būdu atsirado palanki terpė visokio plauko parazituojantiems elementams, kurie minėtą neatsiskaitymo už paslaugas sistemą bando priimti kaip normą, kad nebaudžiamai galėtų tarpti kitų sąskaita, savo nesąžiningus veiksmus dangstydami esama įstatymų raizgalyne. Netgi būtų galima teigti, jog taip susiformavo nauja „verslo rūšis“. Skaityti toliau