Vienas iš užsibrėžtų tikslų, kuriant šiuolaikinę pamatų ant sutankinto pagrindo su išplūktu padu technologiją (toliau – plūktinių pamatų), buvo siekis maksimaliai ją priartinti prie bendrųjų statybos darbų srities su tokiu išskaičiavimu, kad šie darbai būtų nesunkiai įkandami bet kuriai rangovinei organizacijai, be kitos veiklos praktikuojančiai ir bendruosius statybos montavimo darbus. Tai patvirtina ir per 20 metų sukaupta patirtis (žr. rinktinį „Atliktų darbų sąrašą“), kai pamatai šiame saraše atspindėtiems objektams didžiąja dalimi atvejų buvo įrenginėjami skirtingų statybinių organizacijų pajėgomis jų pačių statomiems objektams. Likusiai daliai objektų iš šio sąrašo pamatams įrengti nueita kitu keliu – buvo samdoma bei dirbti apmokoma statybinė organizacija, kurios pagrindinė specializacija yra lauko inžinerinių tinklų tiesimas, lygiagrečiai su žemės kasimo darbais. Kaip buvo galima ir tikėtis, pastaroji specializacijos rūšis prie šios technologijos įsisavinimo pritiko labiausiai, kadangi iki pat dabar minėtą įmonę neretai tenka kviestis mums patalkininkauti subrangovų pozicijoje. Tačiau tai tikrai nėra būtina sąlyga, kad galima būtų tinkamai įvaldyti šį metodą.

Dėka palyginti nedidelio šių pamatų įgilinimo bei gręžimo darbams tinkamos nesudėtingos gręžimo technikos, o pado išplūkimui puikiai pritaikomų tradicinių pakėlimo mechanizmų, tokių kaip ekskavatorius-draglainas, automobiliniai ar net bokštiniai kranai, ši technologija iš tiesų tampa prieinama bet kuriems bendrastatybinės pakraipos rangovams. Be to, be tradicinės gręžimo technikos šių pamatų duobėms gręžti, taip pat puikiausiai gali būti panaudojami ir CFA poliams pritaikyti mechanizmai. Tai ženkliai palengvintų tokių pamatų įrengimą biriuose, ar vandeninguose gruntuose, o tokiu būdu įrengti pamatai ant sutankinto pagrindo su išplūktu padu visiškai pagrįstai galėtų vadintis – plūktiniais pamatais su modifikuota CFA technologija. Vienintelis dalykas, be kurio tikrai neįmanoma būtų išsiversti – tai be specialiai šiam tikslui sukonstruotos unikalios pamatų pado išplūkimo įrangos, kuria jau tektų pasirūpinti mums patiems, t.y. šios srities specialistams-ekspertams, kartu su pamatų darbo projekto parengimu, specialistų priežiūra bei jų kvalifikuota pagalba.

Kitaip tariant, šio tipo pamatus įrenginėjant savo pačių rankomis, galima ne tik puikiausiai išsiversti be specializuotų pamatų rangovų teikiamų nepigių paslaugų, savo patikimumu bei kokybe ne tik nenusileidžiant tradiciniams CFA poliams, bet ir juos gerokai pranokstant (žr. „Pamatų… istoriškumas, pagrindiniai technologijos ypatumai ir metodo patikimumas“). Be to, tai net ne procentais, bet kartais leidžia sumažinti konkretaus objekto pamatų įrengimui planuojamas išleisti lėšas statybinėms medžiagoms, kas ypač aktualu dėl pastaruoju metu keliariopai pabrangusio metalo, jau nekalbant apie tai, kad patys darbai būtų vykdomi ne už kitų rangovų primetamą kainą, bet už savo pačių darbuotojams išmokamą atlyginimą, kurį, dėka sutaupomų gana reikšmingų lėšų, įmanoma būtų netgi pakelti, kad šį atsakingą darbą dirbančius žmones dar labiau motyvuoti. Ir visa tai tikrai atsipirktų su kaupu…

Šį pamatų įrengimo būdą įvaldžiusi įmonė ne tik įgautų ženklų pranašumą prieš savo konkurentus, dalyvaudama tiek genrangos konkursuose, tiek ir šiaip patirdama kur kas mažesnius darbo kaštus, nei kiti rangovai, eidami tradiciniu keliu ir savo pačių objektams samdydami specializuotas pamatų įrengimo bendroves.