Giliųjų pamatų įrengimas, testuojant pagrindą po kiekvienu pamatu:
– pamatai ant natūralaus pagrindo (jeigu to reikia – su išplatintu padu);
– pamatai ant sutankinto pagrindo su išplūktu padu.

Nerostverkinės pamatų konstrukcijos: po viena kolona – vienas masyvus pamatas.

Pamatinės sijos – vietoje namo cokolinės dalies.

Gembinio tipo atraminės sienos.

Neblogų rezultatų pasiekta ir liejant pamatines sijas, kurios puikiausiai gali pakeisti namo cokolinę dalį kai pastatas be rūsio, bei gembinio tipo atraminių sienų įrengime, jas statant tiek atviruoju būdu, kai gruntas iš išorinės sienos pusės gali būti atkasamas, tiek ir uždaruoju, kai atraminė siena atlieka savo funkcijas jau nuo pat darbų pradžios. Todėl apibendrinant galima pagrįstai teigti, jog mūsų bendrovė pajėgi atlikti visus galimus darbus žemiau nulinės altitudės.