Pamatų nuosėdžių stebėjimo rezultatai

Dėl „Daugiabučių gyvenamųjų namų Bajorų kelio ir Mokslininkų g. sankirta, Vilniuje“ nuosėdžių stebėjimo

Tyrimo pagrindą sudarė nuosėdžių stebėjimo rezultatų apibendrinimas, atliktas remiantis UAB „Inžineriniai tyrinėjimai“ 4-jo ciklo techninėje ataskaitoje užfiksuotais stebėjimais.  Skaityti toliau

Sukčiavimo stambiu mastu ypatumai Lietuvos pamatų statyboje

Jeigu vienu sakiniu, tai tie ypatumai susiveda į rinkos dalyvių iškreiptus santykius beveik visose srityse, o pirmiausiai tai liečia piktybišką neatsiskaitymą už suteiktas paslaugas. Ir kodėl taip nesielgti, jeigu pati Valstybė tiek metų visa tai toleruoja, pati laiku neatsiskaitydama su įvairiais verslo subjektais. Tad nieko nuostabaus, kad tokiu būdu atsirado palanki terpė visokio plauko parazituojantiems elementams, kurie minėtą neatsiskaitymo už paslaugas sistemą bando priimti kaip normą, kad nebaudžiamai galėtų tarpti kitų sąskaita, savo nesąžiningus veiksmus dangstydami esama įstatymų raizgalyne. Netgi būtų galima teigti, jog taip susiformavo nauja „verslo rūšis“. Skaityti toliau